Välkommen till Blåslampan Riks

Nyhetsbrev från Blåslampan Juli, Augusti och September 2020

Här kommer Blåslampans nyhetsbrev över tre sommar- och höstmånader 2020. Det är ett litet axplock från det vi på Blåslampan tycker ha gjort sig förtjänta av att få känna av lite extra uppmärksamhet med både, ljus, värme, hetta och en del pekfinger från Blåslampan. Det kommer delvis efter tips av våra vakna läsare, som naturligtvis alltid behandlas anonymt. Allt i kampen för att göra tillvaron lite bättre för flera. Det spänner både över länder nationellt och internationellt, men självklart mest från Sverige.

Blåslampans nyhetsbrev från årets tre månader Juli, Augusti och September 2020

– Covid-19 gäckar fortfarande mycket av vårt normala leverne
– Sverige är hårdast coronadrabbat bland våra nordiska grannländer
– Arbetslösheten ökar och är ett stort problem i de flesta av världens länder
– Västerås flygplats fortsätter sitt 30 åriga trauma som aldrig verkar ta slut
– Belarus visar på det mörker som aldrig ger upp sitt terrorvälde
– Korruption och bedrägerier fortsätter att öka i Sverige
– Företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner visar på skiftande betyg
– Svenska banker dyker upp i nya misstänkta penningtvättsaffärer

– Miljöpartiets prestation fortsätter sin obegripliga uselhet
– Covid-19 ett eldorado för bidragsfuskare

1.   Covid-19 gäckar fortfarande mycket av vårt normala leverne
Det fruktade Covid-19 som startade i Kina slutet av december 2019 fortsätter sprida skräck världen över. Det befaras nu komma en andra våg i världen så även i Sverige. Det visar sig på många sätt med mer eller mindre nedstängda samhällen. Börserna runt om i världen har reagerat med stor osäkerhet, men just nu återhämtat sig med lite välbehövlig optimism. Men mycket stor osäkerhet råder, om när ett tillfrisknande och ett någorlunda normalläge kan infinna sig.
Länk till SVT om Coronaläget i Sverige och världen:
https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/

2.   Sverige är hårdast coronadrabbat bland våra nordiska grannländer
Sverige sticker ut med mycket höga smitt- och dödstal jämfört med sina nordiska grannländer och även i jämförelse med flera andra länder. Flera länder i Europa välkomnar inte svenskar och även i våra nordiska grannländer är svenskarna också delvis portade, detta med några smärre undantag. Vad orsaken är till att Sverige har haft helt andra tal på smittade och döda än våra grannländer får vi kanske veta efter att pandemin med säkerhet är bekämpad.
Länk till artikel i svenska yle där man jämfört coronan i de nordiska länderna:
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/19/vi-har-jamfort-hur-coronan-drabbat-norden-har-ar-statistik-pa-dodsfall-tester

3.   Arbetslösheten ökar och är ett stort problem i de flesta av världens länder   
De flesta länder kämpar med sin överlevnadskamp mot Covid-19 och samtidigt hålla arbetslösheten nere på någorlunda acceptabla nivåer. Detta blir då självklart utan första prioritet på att kunna förmedla reella arbeten och jobb på lång sikt, som jag menar borde vara alla länders verkliga uppgift. I stället så fokuseras det på att hålla statistiken uppe med syrgasmask och bindel för ögonen.  Sverige är inget undantag i ökad arbetslöshet och hur den bekämpas.
Länk till en av många analyser om arbetslösheten i Coronatider
Rubrik: Arbetslöshet – internationellt
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/arbetsloshet/arbetsloshet—internationell-jamforelse/

4.   Västerås flygplats ett 30 årigt trauma som aldrig verkar ta slut      
Västerås kommun som i decennier har kämpat för att behålla sin flygplats men inte på långa vägar ha lyckats med att få till en flygplats, som har flygdestinationer för folket. Med detta enkla faktum så har flygplatsen varje år sedan starten, genererat blodröda siffror ekonomiskt. De samlade förlusterna för flygplatsen och skattebetalarna i Västerås kommun kan räknas till långt mer än 600 miljoner kronor, kanske handlar det om miljardbelopp. Anledningarna till flygplatsens förluster är många, men jag menar att det är tre huvudskäl:

  • Inget tillräckligt stort potentiellt passageraunderlag
  • Inget reguljärflyg alls varken in- eller utrikes. (Idag endast tre ynka resmål)
  • Inget flyg till ett enda flyg nav (hubb) för att kunna ta sig vidare ut i världen.

Länk till en artikel från 22/9 2020 i VLT om flygplatsen och varför nedläggningen behövs:
https://www.vlt.se/artikel/debatt-ett-sunt-beslut-att-lagga-ner-vasteras-flygplats

5.  Belarus visar på det mörker som aldrig ger upp sitt terrorväld
Det som händer i Belarus får mig att känna kalla kårar när jag ser bakåt från mina mer än 35 år som företagare i både Sovjetunionen och dagens Ryssland. Det är ett oåterkalleligen rättlöst land som vi bevittnar i dagens Belarus. Detta menar jag gäller i allra högsta grad, mer eller mindre och i alla forna Sovjetunionens länder trots att dessa upphörde på papperet 1991, och Ryssland blev ett land.
Länk till samlade nyheter om Belarus i Expressen
https://www.expressen.se/tagg/location/belarus/

6.   Korruption och bedrägerier fortsätter att öka i Sverige
Att Sverige skulle vara fritt från korruption har alltid försvarats av regeringarna på både vänster och högersidan, men det har alltid kommit upp nya bedrägerier, fusk och korruptionsskandaler i dagsljuset med jämna mellanrum. Korruptioner är enligt mig mycket vanligare i det som kommer nära det officiella Sverige. Det gäller allt som ex. Vis; myndigheter, kommuner, organ inom Statsförvaltning och närstående organisationer till staten och kommuner. Värst anses korruptionen vara på kommunal nivå. Fusk inom den färgrika buketten av bidrag som erbjuds är också gigantisk.

Länk till en läsvärd artikel i fplus med rubriken: Korruptionen breder ut sig i Sverige
https://www.fplus.se/forskaren-korruptionen-breder-ut-sig-i-sverige/a/awerl7

7.    Företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner visar på skiftande betyg
Det är återigen Solna som rankas på 1: sta plats, detta för trettonde året i rad. Det har med stor säkerhet en betydelse den närhet som finns med storstaden, men det förringar inte betydelsen av gediget arbete som görs i kommunen.
Läsvärt och en tankeställare för många i kommuner är resultatet i undersökningen.
Länk till hela rankingen av alla 290 kommuner: Utförd av Svenskt Näringsliv
https://www.foretagsklimat.se/

8.    Svenska banker dyker upp i nya misstänkta penningtvättsaffärer Det verkar aldrig som de svenska bankerna skall lära sig från gamla synder när det gäller att vara på ”tvättmaskinen” åt skurkar från Ryssland och forna sovjetländer. Pengarna som slussas genom de svenska bankerna som har bankverksamhet i de baltiska länderna är alldeles utmärkt för de så kallade affärsmännen från forna Sovjetstater. Jag verkade personligen som företagare både i forna sovjetunionen och dagens Ryssland i mer än 35 år och känner igen mönstret mer än väl. Att ha en affärsfilosofi som gick ut på att alltid somna med kliniskt rena händer var enligt mig en total omöjlighet i detta samhälle. Inte bara omöjligt utan förenat med ständig fara för livet.

Länk till artikeln i Dina pengar med rubriken: Misstänkt penningtvätt i SEB – med i nya läckan –
https://www.expressen.se/dinapengar/seb-i-misstankt-penningtvattsharva-med-ryska-kopplingar/

9.    Miljöpartiets prestation fortsätter sin obegripliga uselhet
16-åriga Greta kan – men inte Lövin och Bolund
Miljöpartiet skulle balansera på strecket för att komma in eller åka ur riksdagen om det vore val i dag. Det är fruktansvärt uselt när man har en av världens viktigaste agenda – miljön.
Klimatet är en överlevnadsfråga, det är på allas läppar, men miljöpartiet
riskerar att raderas ut ur riksdagen. Detta är ett ansvar som partiets alla medlemmar får ta på sig. Uselt.
Många medlemmar och företrädare lever inte som man lär, jag har personligen träffat medlemmar i partiet som använder flyget, fast man inte skulle behöva, dessutom i businessklass.

Länk till artikeln i SVD med rubriken: MP:s tid vid makten – strider och uppror
https://www.svd.se/mps-tid-vid-makten–strider-och-uppror

10.  Covid-19 ett eldorado för bidragsfuskare
Orosmolnen blir fler och fler på världens gemensamma himmel vad gäller Covid-19, så även Sverige, som har drabbats hårdast av de nordiska länderna. Ingen vet ännu inte hur omfattande eller långvarigt detta tillstånd kommer att vara, men vi redan kan se, är det negativa effekter med kraftigt ökat bidragsfusk. Detta trots att regeringen säger sig satsat 189 miljoner för att stoppa fusket. I juni 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare för att komma till rätta med fusket. Utredningen föreslår bland annat att en ny myndighet ska inrättas 1 juli 2022.   

Enklare och mera effektivt är att avskaffa bidragen.
NOLL BIDRAG = NOLL FUSK
Se artikel från Affärsliv 24: Regeringen satsar för att stoppa bidragsfusk                                                                      

https://www.vk.se/2020-09-13/regeringen-satsar-for-att-stoppa-bidragsfusk

Detta är några exempel på problem som tornat upp sig under årets tre sommar- och höstmånader. En del officiella och statliga ”värstingar” får fritt härja och har ett fritt och stort spelrum i vårt svenska samhälle. Nya statliga och gamla ”värstingar” myndigheter och närstående måste och skall bekämpas på alla demokratiska, lagliga och korrekta sätt, men alla skall få känna på blåslampans värme.

Ett stort tack till alla visselblåsare och tipsare som gör det möjligt att överhuvudtaget hitta och sätta fingret på alla typer av ”värstingar” i samhället.

Blåslampan önskar alla fina höst och vintermånader. Först av allt det viktigaste, nämligen en

GOD HÄLSA och en framgångsrik fortsatt kamp mot det fruktansvärda Covid 19. TACK till alla Ni som oavbrutet fortsätter att kämpa på i vården och omsorgen i kampen med att bekämpa Covid-19.Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Nyhetsbrev från Blåslampan April, Maj och Juni 2020

Här kommer Blåslampans nyhetsbrev över tre vår och försommarmånader 2020. Det är ett litet axplock från det vi på Blåslampan tycker ha gjort sig förtjänta av att få känna av lite extra uppmärksamhet med både, ljus, värme, hetta och en del pekfinger från Blåslampan. Det kommer delvis efter tips av våra vakna läsare, som naturligtvis alltid behandlas anonymt. Allt i kampen för att göra tillvaron lite bättre för flera. Det spänner både över länder nationellt och internationellt, men självklart mest från Sverige.

Blåslampans nyhetsbrev från årets tre månader April, Maj och Juni 2020

– Corona fortsätter att överskugga det mesta av allt elände
– Europa öppnar – men helst inte för svenskar
Arbetsförmedlingen fortsätter sin överlevnadskamp
– Västerås flygplats ett 30 årigt trauma som aldrig verkar ta slut

Riksrevisionen kritiserar ineffektiv statsförvaltning
– Korruptionen breder ut sig i Sverige
– Ann Linde låter som en obstinat populist
– Den akuta elkrisen i Sverige

– Miljöpartiets prestation är obegripligt usel
– Covid-19 slutar inte att gäcka Sverige och världen

Corona fortsätter att överskugga det mesta av allt elände

Det fruktade Coronaviruset som startade i Hebeiprovinsen med centrum i 11 miljonersstaden Wuhan i slutet av december 2019 fortsätter sprida skräck. Viruset är nu spritt i de flesta länder i världen, så även Sverige. Börserna runt om i världen har reagerat och lyst blodrött, men just nu återhämtat sig med lite välbehövlig optimism.  Men en stor osäkerhet råder om när ett normalläge kan infinna sig.
Länk till en av många artiklar om Corona: Rubrik: Corona: Så är läget i världen just nu (Det var läget i början av maj- nu i slutet av juni är siffrorna nästan de dubbla)
https://www.hbl.fi/artikel/corona-sa-ar-laget-i-varlden-just-nu/

Europa öppnar – men helst inte för svenskar

Sverige sticker ut med mycket höga smitt- och dödstal jämfört med sina nordiska grannländer och även i jämförelse med många andra länder . Många länder i Europa välkomnar inte svenskar och i våra nordiska grannländer är svenskarna nästan helt portade, detta med några små undantag.
Länk till artikel i Aftonbladet med rubrik: Europa öppnar – men helst inte för svenskar- https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2GQXjl/europa-oppnar–men-helst-inte-for-svenskar

Arbetsförmedlingen fortsätter sin överlevnadskamp

Myndigheten fortsätter sin överlevnadskamp och har nu fått lite oväntad hjälp i dagens Coronatider. Detta självklart utan att kunna förmedla reella arbeten och jobb, som jag menar borde vara myndighetens verkliga uppgift. Mitt namn på denna myndighet är ”Bidragsmyndigheten” och har bara förstärkts i coronatiderna. Länk till en av många artiklar om arbetsförmedlingens arbete i Coronatider.Rubrik: Så ser den nya corona-arbetslösheten ut – (Not. Statistik från senare del av april-2020. https://www.arbetsvarlden.se/sa-ser-den-nya- corona-arbetslosheten-ut/

Västerås flygplats ett 30 årigt trauma som aldrig verkar ta slut 

Västerås kommun som i decennier har kämpat för att behålla sin flygplats men inte på långa vägar ha lyckats med att få till en flygplats som har flygdestinationer för folket. Med detta enkla faktum så har flygplatsen varje år sedan starten genererat blodröda siffror ekonomiskt.
De samlade förlusterna för flygplatsen och skattebetalarna i Västerås kommun kan räknas till långt mer än 600 miljoner kronor. Anledningarna till flygplatsens förluster är många men jag menar att förlusterna till största delen beror på en icke kompetent ledning.
Länk till en artikel från 2017 i Blåslampan om flygplatsen och varför nedläggningen behövs: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5405

Riksrevisionen kritiserar ineffektiv statsförvaltning

Riksrevisionen kritiserade i sin rapport 2018 myndigheter och samhällsområden som ineffektiva exempelvis; polisen, skatteverket, sameskolstyrelsen, ja så kan man fortsätta inom nästan alla områden som staten, kommuner, landsting och myndigheter har ansvaret för. Idag 2020 verkar inga större förbättringar ha skett, kanske snarare tvärtom.
Länk till artikeln i Publikt med rubriken: Riksrevisionen kritiserar ineffektiv  statsförvaltning – https://www.publikt.se/nyhet/riksrevisionen-kritiserar-ineffektiv-statsforvaltning-20517

Korruptionen breder ut sig i Sverige

Att Sverige inte är landet som är fritt från korruption har alltid varit ifrågasatt, men det har aldrig gjorts några genomgripande forskningar.  Men mer och mer fakta kommer fram i dagen som bör oroa de folkvalda politikerna. Men det kan också vara så att även denna grupp till viss del inte alltid har rent mjöl i påsen och därför inte kan stå upp på barrikaderna rakryggade. Länk till en läsvärd artikel i fplus med rubriken: Forskaren: Korruptionen breder ut sig i Sverige https://www.fplus.se/forskaren-korruptionen-breder-ut-sig-i- sverige/a/awerl7

Ann Linde låter som en obstinat populist

Arrogant och ovärdigt. Utrikesminister Ann Linde (S) gör mer skada än nytta när hon försvarar coronastrategin med pinsamma utfall och rena faktafel, skriver expressen. Det är ord som delas av många. Det har kommit reaktioner på intervjun med Ann Linde långt utanför Sveriges gränser. Utrikesminister Ann Linde har visat sitt dåliga omdöme och olämplig.
En katastrof!
Länk till artikeln i expressen med rubriken: Ann Linde låter som en obstinat populist – https://www.expressen.se/ledare/linda-jerneck/ann-linde-later-som-en-obstinat-populist/

Den akuta elkrisen i Sverige

Notan skenar för den rödgröna regeringens energipolitik. Statliga Svenska kraftnät tvingas betala hundratals miljoner till Vattenfall för att under ett antal sommarveckor återstarta en kärnkraftsreaktor i Ringhals. För att rädda Stockholms elförsörjning måste regeringen använda pengar från Sveriges beredskapskassa. Pengarna ska bland annat gå till en nystart av den elproduktion som regeringens skatt på kraftvärme stängde ned i våras. Så illa kan det vara i Sverige år 2020. Länk till artikeln i Publikt med rubriken: Här är Ygemans nödlösning för att stoppa elkrisen https://www.fplus.se/har-ar-ygemans-nodlosning-for-att-stoppa-elkrisen/a/vQGzW5

Miljöpartiets prestation är obegripligt usel

16-åriga Greta kan – men inte Lövin och Bolund
Miljöpartiet skulle inte komma in i riksdagen om det vore val i dag.
Det är obegripligt dåligt.
Klimatet är en överlevnadsfråga, det är på allas läppar, Greta Thunberg är en världsstjärna. Men MP skulle raderas ur riksdagen.
Detta skriver Lena Mellin i aftonbladet i februari 2020.
Länk till artikeln i Aftonbladet med rubriken: Miljöpartiets prestation är obegripligt uselhttps://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/LAgwAx/

Covid-19 slutar inte att gäcka Sverige och världen 

Orosmolnen blir fler och fler på världens gemensamma himmel vad gäller Covid-19, så även i Sverige, som har drabbats hårdast av de nordiska länderna. Ingen vet ännu inte hur omfattande eller långvarigt detta tillstånd kommer att vara, men vi kan redan se effekter på våra resmönster, säger Lena Winslott Hiselius från Lunds universitet. universitet.
Se artikel från Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik                                                                                                            
https://www.forskning.se/2020/06/08/covid-19-nar-det-omojliga-blir-mojligt/                                                                                                                                     


Detta är några exempel på problem som tornat upp sig under årets tre vår och sommarmånader. En del är officiella ”värstingar” som fritt får och har fått spelrum i vårt svenska samhälle. Dessa gamla ”värstingar” och alla nya som ständigt kommer till, skall och måste bekämpas på alla demokratiska, korrekta men på ett värdigt sätt, men alla skall de få känna på blåslampans värme.

Ett stort TACK till alla visselblåsare och tipsare som gör det möjligt att överhuvudtaget hitta och sätta fingret på alla typer av ”värstingar” i samhället.

Blåslampan vill därmed önska alla en fin och solig sommar. Först av allt det viktigaste, nämligen en

Blåslampan önskar alla GOD HÄLSA och en framgångsrik kamp mot det fruktansvärda Coronaviruset. TACK till alla Ni som oavbrutet kämpar på i vården och omsorgen i kampen med att bekämpa Covid-19.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör


Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Nyhetsbrev från Blåslampan årets tre startmånader 2020

Här kommer Blåslampans nyhetsbrev över tre otäckt mörka startmånader 2020. Det är även ett litet axplock från det vi på Blåslampan tycker ha gjort sig förtjänta av att få känna av lite extra uppmärksamhet med både, ljus, värme, hetta och pekfinger från Blåslampan. Det kommer delvis efter tips av våra vakna läsare, som naturligtvis alltid behandlas anonymt. Allt i kampen för att göra tillvaron lite bättre för flera. Det spänner både över länder nationellt och internationellt, men självklart mest från Sverige.

Blåslampans nyhetsbrev från årets första månader Januari, Februari och Mars 2020

Corona överskuggar det mesta av allt elände i starten av 2020
Lagstridigheter vid Göteborgs universitet
13 svenska företag svartlistade för korrupta affärer  
Korruptionsskandalen i statens fastighetsverk
Landshövdingar som sparkats i Kalmar län

Arbetsförmedlingen fortsätter kämpa för sin överlevnad
Sverige mest korrupta landet i Skandinavien
Västerås flygplats skall nu stängas för gott

Myndighetssverige behöver nytt blod efter alla skandaler
Covid-19 fortsätter sitt grepp om Sverige och världen 

Corona överskuggar det mesta av allt elände i starten av 2020
Det fruktade Corona viruset som startade i Hebei provinsen i Kina med centrum i 11 miljoners staden Wuhan. Viruset är nu spritt i fler än 150 länder i världen, så även Sverige. Börserna runt om i världen har reagerat och lyser blodrött. 
Länk till en av många artiklar om Covi-19 virus: Rubrik: Coronavirus/COVID-19
Författad av Läkare utan gränser – Tack för att Ni finns!
https://lakareutangranser.se/vad-vi-gor/vara-arbetsomraden/covid-19

Arbetsförmedlingen fortsätter kämpa för sin överlevnad
Myndigheten fortsätter sitt meningslösa bidragsgivande. Detta utan att med krafttag ha förmågan att förmedla reella arbeten och jobb. Det är många år sedan jag tyckte att Arbetsförmedlingen borde ersättas med namnet Bidragsförmedlingen, en åsikt som bara förstärks.  Min dröm om att   arbetsförmedlingen skulle kunna bli en fungerande JOBBSKAPARMYNDIGHET med förmedling av reella och behövda JOBB, inga ”låtsasjobb” och ”sysselsättningar” allt det goda verkar enbart förbli en dröm som aldrig kommer att bli verklighet.
Länk till en av Blåslampans många bloggartiklar om arbetsförmedlingen. Rubrik:     Arbetsförmedlingen – VÄRSTINGMYNDIGHETEN – korthuset som börjat blåsa bort ur tiden – http://xn--blslampan-62a.se/?p=6166

Sverige mest korrupta landet i Skandinavien
Sverige halkar ned på den internationella korruptionsrankingen och har under regeringen Löfven placerat sig som det mest korrupta landet i Skandinavien. Myndighetsskandalerna och hur regeringen kringgått vedertagna principer om transparens kring kohandeln om en plats i FN:s säkerhetsråd tros vara bidragande orsaker.  Länk till artikel i Samhällsnytt med rubrik: Sverige mest korrupta landet i Skandinavien under regeringen Löfvens styre – https://samnytt.se/sverige-mest-korrupta-landet-i-skandinavien/

Västerås flygplats skall nu stängas för gott
Västerås kommun som i decennier har kämpat för att behålla sin flygplats men inte på långa vägar ha lyckats med att få till en flygplats som har flygdestinationer för folket. Med detta faktum så har flygplatsen varje år sedan starten genererat blodröda siffror ekonomiskt. Samlade förluster som kan räknas till långt mer än 600 miljoner kronor. En stor anledning till flygplatsens  samlade förluster menar jag till största delen beror på en icke kompetent ledning.
Länk till en artikel från Blåslampan om flygplatsen och varför nedläggningen behövs: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5405

Lagstridigheter vid Göteborgs universitet   
Skandaler som uppdagats på Göteborgs universitet har visat upp många sidor på skandalmyntet. Att alla i Sverige skulle vara lika inför lagen verkar ha fastnat i oegentlighetsgyttjan. Men det som är dåligt för vissa är bra för andra.
Länk till artikel skandalen i SVD med rubriken: – Jan Almäng: Lagstridigheter vid Göteborgs universitet – https://www.svd.se/jan-almang-lagstridigheter-vid-goteborgs-universitet

13 svenska företag svartlistade för korrupta affärer   
SVT skriver följande om detta smutsiga och för många okända område: Oftast är det en hemlig värld. Mutaffärerna som de svenska bolagen avslöjats med hade inte kommit fram utan visselblåsare. Men nu står bolagen på Världsbankens svarta lista.
Efter att i fyra decennier ha arbetat som egen företagare i några av världens mest korrupta länder är detta avslöjande ingen överraskning. Länk till artikel av SVT med rubriken: SVT avslöjar: 13 svenska företag svartlistade för korrupta affärer – https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-tretton-svenska-foretag-svartlistade-for-korrupta-affarer

Korruptionsskandalen i statens fastighetsverk
I januari 2017 briserade en bomb på statens fastighets­verk när TV4s Kalla fakta avslöjade en avancerad korruptionshärva. Anställda som länge anat oråd drog en suck av lättnad. De hoppades då på genomgripande förändringar på myndigheten. Återigen en framgång för vakna och modiga visselblåsare.
Länk till en artikel på Dagens Arena med rubriken: Polisens tillslag skakade myndighetenhttps://www.publikt.se/artikel/polisens-tillslag-skakade-myndigheten-20960

Landshövdingar som sparkats i Kalmar län
Landshövdingen i Kalmar län Stefan Carlsson fick sparken i juli 2016 sedan lokalradion avslöjat att han på skattebetalarnas bekostnad ringt sexsamtal från residensets telefon. Efter det fick han ny anställning med full lön på Regeringskansliet.  Han efterträddes av Thomas Carlzon 2017 som också fick sparken 2019 för att ha betalt svarta löner.
Artikel i Kvällsposten med rubriken: Landshövding avslöjad: Betalade ut svarta löner – https://www.expressen.se/kvallsposten/landshovding-avslojad-betalade-ut-svarta-loner
Artikel om landshövding Stefan Carlsson och hans telefonssex. Rubrik: Landshövdingen köpte telefonsex – https://www.barometern.se/kalmar/landshovdingen-kopte-telefonsex/

Myndighetssverige behöver nytt blod efter alla skandaler
Det upptäcks dagligen om skandaler inom en mängd myndigheter och samhällsområden som exempelvis; äldreomsorgen, sjukvården, skolor, väg- och järnvägsunderhåll, ja så kan man fortsätta inom nästan alla områden som staten, kommuner, landsting och myndigheter har ansvaret för.
Länk till debattartikeln i Göteborgs-Posten med rubriken: Myndighetssverige behöver nytt blod efter alla skandaler –https://www.gp.se/debatt/myndighetssverige-beh%C3%B6ver-nytt-blod-efter-alla-skandaler-1.6182085

Covid-19 fortsätter sitt grepp om Sverige och världen
Det kommer fler och fler orosmoln som börjar torna upp sig på himlen ovanför Sverige. Covid-19 har medfört att landets tillväxtmotor drabbas mer och mer. Den tillväxt som däremot fortsätter att gå som tåget, är samhällets konstgjorda tillväxt. Sveriges konstgjorda tillväxt verkar aldrig ta semester. Goda tankar och bra idéer tillsammans med konstruktiva åtgärder måste till för att bekämpa både den konstgjorda tillväxten och Coronaviruset!
Aktuella smittade och döda i Sverige och världen enligt Aftonbladet:  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3rdeA/coronaviruset-har-ar-de-senaste-siffrorna

Detta är några exempel på problemen som tornat upp sig under årets tre startmånader. En del är officiella ”värstingar” som fritt fått spelrum i vårt svenska samhälle. Dessa ”värstingar” och alla nya som ständigt kommer till, skall och måste bekämpas på alla demokratiska, korrekta men på ett värdigt sätt, men de skall alla få känna på blåslampans värme.

Ett stort tack till alla visselblåsare och tipsare som gör det möjligt att överhuvudtaget hitta och sätta fingret på alla typer av ”värstingar” i samhället.

Blåslampan vill därmed önska alla en god fortsättning på det nya året. Först av allt det viktigaste, nämligen en GOD HÄLSA och en framgångsrik kamp mot det fruktansvärda Coronaviruset.

TACK till Ni som kämpar oavbrutet i vården och omsorgen med att vinna över Covid-19.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar